งาน 90's Memories Run 2019


งาน 90's Memories Run 2019

จุดประสงค์การจัดงาน

เพื่อสนับสนุนให้ผู้รักการวิ่งหรือผู้รักสุขภาพได้มีโอกาสออกกำลังกายไม่ว่าจะสถานที่ไหน หรือ เวลาใด ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ในรูปแบบ Virtual Run และเพื่อนำรายได้ส่วนนึงบริจาคให้กับ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อําเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

วันรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

21 มกราคม -29 มีนาคม 2562

วันที่ร่วมกิจกรรมเริ่มวิ่งสะสมระยะ และส่งผลการวิ่ง

22 มกราคม - 30 เมษายน 2562

ประเภทของระยะวิ่ง

ระยะ 5Km

ระยะ 10Km

ระยะ 21Km

ระยะ 42Km

ระยะ VIP

ราคาค่าสมัครแต่ละระยะ

5Km ราคา 299 บาท

10Km ราคา 399 บาท

21Km ราคา 499 บาท

42Km ราคา 599 บาท

VIP ราคา 999 บาท

ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

เสื้อวิ่งสำหรับทุกระยะวิ่ง 5Km/10Km/21Km/42Km (สามารถเลือกได้ทั้งแบบแขนสั้นหรือแขนกุดอย่างใดอย่างนึง)

เสื้อวิ่งสำหรับระยะวิ่งแบบ VIP ได้ทั้งสามสี เลือกได้ทุก size ทุกแบบ size ใหญ่ก็ไม่บวกเพิ่ม

เหรียญรางวัลสำหรับระยะ 10Km/21Km/42Km/VIP

กำหนดการส่งเสื้อและเหรียญที่ระลึก

13 พฤษภาคม 2562

แบบเสื้อที่ระลึก

เนื้อผ้า Micro Polyester Dry Tech

ขนาดเสื้อที่ระลึก

*สำหรับขนาด 3XL, 4XL, 5XL บวกเพิ่มจากค่าสมัครอีก 50 บาท*

แบบเหรียญรางวัล

จัดกิจกรรมโดย

VRHappyRunner


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม