งาน วิ่งลาว Run For LAOS 2018


งาน วิ่งลาว Run For LAOS 2018

จุดประสงค์การจัดงาน

เพื่อสมทบทุนและบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่ประเทศลาว และเพื่อสนับสนุนให้ผู้รักการวิ่งหรือผู้รักสุขภาพได้มีโอกาสออกกำลังกายไม่ว่าจะสถานที่ไหน หรือ เวลาใด ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ในรูปแบบ Virtual Run

วันรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

9-31 สิงหาคม 2561

วันที่ร่วมกิจกรรม และส่งผลการวิ่ง

1-30 กันยายน 2561

ประเภทของระยะวิ่ง

ระยะ 0Km

ระยะ 5Km

ระยะ 10Km

ราคาบัตร

ราคาแบบ Early Bird สำหรับผู้สมัครระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2561

0Km ราคา 399 บาท

5Km ราคา 499 บาท

10Km ราคา 599 บาท

ราคาแบบปกติ สำหรับผู้สมัครระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2561

0Km ราคา 499 บาท

5Km ราคา 599 บาท

10Km ราคา 699 บาท

ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

เสื้อวิ่งสำหรับทุกระยะวิ่ง 0Km/5Km/10Km

เหรียญรางวัลแบบเงินสำหรับระยะ 5Km

เหรียญรางวัลแบบทองสำหรับระยะ 10Km

กำหนดการส่งเสื้อและเหรียญที่ระลึก

10 ตุลาคม 2561

แบบเสื้อที่ระลึก

เนื้อผ้า Micro Polyester Dry Tech

ขนาดเสื้อที่ระลึก

แบบเหรียญรางวัล

จัดกิจกรรมโดย

VRHappyRunner